Couple at the Beach
Framtíðin er í þínum höndum
SÉREIGNATRYGGING BAYERN LÍF

Á Íslandi er skylda að greiða í lífeyrissjóð og er hann einungis hluti af þeim lífeyri sem okkur telst til tekna seinna á ævinni. Því stendur okkur til boða að brúa það tekjutap sem verður við  starfslok með því að virkja séreignarsparnaðinn og fá 2% launahækkun í formi sparnaðar.

Ert þú að missa af þinni launahækkun?
Þú færð samkvæmt kjarasamningum 2% mótframlag frá þínum atvinnurekanda, en í mörgum kjarasamningum er það hærra.


Höfuðstólstryggður
Tryggt er að 90% af inngreiðslum á samningstímanum verði greiddar til baka í samningaslok.


Ekki aðfararhæfur
Ekki er hægt að gera kröfu í séreignarsparnaðinn þinn
við gjaldþrot.


Skattahagræði
Iðgjald er ekki skattlagt við innborgun, þú greiðir hvorki
erfðafjársskatt né fjármagnstekjuskatt.


Erfanleiki
Séreignarsparnaðurinn er erfanlegur að fullu við andlát
sjóðsfélaga.


Sveigjanleiki við úttekt
Þú ákveður hvernig þú vilt fá lífeyrinn þinn greiddan, með reglulegum mánaðargreiðslum eða sem útborgun í einu lagi.

Hagnaðarhlutdeild, „Þýska kerfið“
Samkvæmt þýskum lögum er Bayern skylt að greiða 90% af umframhagnaði af ávöxtun samnings aftur til viðskiptavinar.


Lífeyrir til æviloka
Mánaðarlegur lífeyrir er greiddur út mánaðarlega út ævina. Ef hinn tryggði fellur frá greiðist uppsafnaður höfuðstóll til erfingja að frádegnum greiðslum sem greiddar hafa verið til hins tryggða.


Hvað er það sem gerir okkur svona örugg?
Bayern líf (Versicherungskammer Bayern) er
landsmönnum flestum vel kunnugt enda hafa vel yfir
20.000 viðskiptavinir valið að vera tryggðir þar síðan í
upphafi 2008. Bayern líf byggir á öflugu samstarfi við þýsku vátryggingamiðlunina PM-Premium Makler.

 

Ein af megin reglum hjá Bayern líf er að meðhöndla hagsmuni viðskiptavina af ábyrgð og framsýni. Forsenda þess er yfirveguð fjárfestingastefna sem við höfum fylgt frá upphafi.

TÖLURNAR TALA SÍNU MÁLI
dæmiumlaunaseðil.PNG
Einblodungur_Isl-thumbnail.jpg